Dla Fundacji:

Podstawowe dane Fundacji (np. KRS) -  Jeżeli zgłaszasz kampanię w imieniu Fundacji, a Twoje nazwisko nie widnieje w KRS, niezbędne jest pisemne upoważnienie do reprezentowania przez Ciebie Fundacji.


Dla osób fizycznych:

Podstawowe dane o pacjencie: m.in. dane o chorobie, zaświadczenia lekarskie, faktury, itp. oraz weryfikacja rachunku bankowego dla potwierdzenia tożsamości.