Każdą kampanią indywidualnie zajmuje się Opiekun/Opiekunka Kampanii, udziela wsparcia merytorycznego, doradczego, wsparcie w trakcie prowadzenia kampanii.